Kým neprijmeš minulosť, nemáš budúcnosť...

srelkaa megality.jpg
Len málokto azda vie, že aj Slovensko má svoj „Stonehenge“. Unikátny komplex monumentálnych opracovaných kultových balvanov s prastarými rytinami sa nachádza za budovou historickej manufaktúry v Holíči. Kamene, z ktorých najväčší je vysoký 6,8 m, pochádzajú z najvýchodnejšie položenej megalitickej stavby v strednej Európe.
troja srelkaa.jpg
Európsky významná archeologická lokalita tellového charakteru na sprašovom ostrohu v záplavovom území, pri ústí dvoch ramien rieky Nitry, evidovaná ako Hradisko Zámeček - praveká osada, vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku 17. júla 1963.
Marianka - región: Bratislava a okolie
Typ zaujímavosti: Národné pamiatky
stiahnuť (7).jpg
Villa rustica je archeologická lokalita, nálezisko pozostatkov rímskej pamiatky nachádzajúce sa na katastrálnom území bratislavskej mestskej časti Dúbravka.
aa.jpg
5. až 1. storočie pred Kr.
Na území Slovenska žili Kelti. Stava- li oppidá, tavili železo a razili mince.
Patrili k prvej vyspelej civilizácii svojho druhu na území dnešného Slovenska.
Pevnosť v Komárne na juhu Slovenska je jednou z najväčších a najvýznamnejších pamiatok svojho druhu na Slovensku.Pevnosť, resp. systém pevností má bastiónový, polygonálny aj fortový systém opevnenia. Vo svojej dobe bola najväčšou a najsilnejšou obrannou stavbou rakúsko-uhorskej monarchie. Svojimi rozmermi a zachovalosťou je unikátom európskeho formátu.V bastióne VI. sa nachádza verejnosti prístupné Rímske lapidárium.
Limes Romanus Rusovce
Kandidát na zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO
Antická gerulata v Rusovciach
21.jpg
V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.
Ide o rímsku antickú pamiatku Z celého systému Limes Romanus boli doteraz do zoznamu UNESCO zapísané tri jeho časti. V roku 1987 Hadriánov val vo Veľkej Británii, v roku 2005 časť nemeckého limesu a Antoninov val v roku 2008. Nominácia Dunajského Limesu na Slovensku, zahŕňajúca 2 časti – časť Rímskeho vojenského tábora Gerulata v Bratislave – Rusovciach a Rímsky vojenský tábor v Iži – „Kelemantia, sa pripravuje ako rozšírenie už existujúceho zápisu, ako súčasť cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO „Hranice Rímskej ríše“.
Kamenné gule v Milošovej
Záhadné: Spisovateľ a fantasta von Däniken verí, že ich na Zemi nechali mimozemšťania.
kuk.jpg
Precízna práca prírody alebo mimozemšťanov? Kamenné gule na Kysuciach tajomstvo svojho pôvodu zrejme nikdy neodhalia. S určitosťou však možno povedať, že ide o najväčšie kamenné gule na Slovensku, mnohí dokonca tvrdia, že ide o najväčšie nálezisko podobných útvarov v Európe. Ich vek sa odhaduje na tridsať až štyridsať miliónov rokov.
Unikáty svetového významu boli ukryté v kopci v Milošovej-Megoňkách, necelých desať kilometrov od Čadce.
Odhalila ich až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia ťažba kameňa. Z nahlodaného skalného masívu sa, na prekvapenie robotníkov, začali odlupovať zvláštne dokonalo tvarované guľaté a vajcovité objekty, ktoré akoby vzišli z práce pedantného sochára.
tt.jpg
Objav je súčasťou komplexu, ktorý sa ťahá pod celým hrebeňom Moravskosliezskych Beskýd z Milošovej až do ďalšej kysuckej obce Klokočov. Od roku 1982 je územie chránenou oblasťou a kamenné gule boli vyhlásené za prírodnú pamiatku.
Mimochodom, podobné gule objavili v Grónsku, Rumunsku, USA a na Novom Zélande. Spolu patria medzi najväčšie záhady sveta inšpirujúce záhadológov - napríklad spisovateľa Ericha von Dänikena. Ten predpokladá, že ich zanechali mimozemšťania. Podľa vedcov ich pôvod možno hľadať v mori, ktoré sa kedysi rozlievalo na našom území.
Autor: Plus 7 Dní/maca, mom, mk...Foto: Norbert Grosz
Podezřelé šlépěje v pravěkém kameni
Ve vápenci vznikajícím před desítkami milionů let se sotva mohou nacházet lidské stopy - i malé dítě dnes ví, že lidé nemohli být současníky dinosaurů. A přesto takové stopy na různých místech světa existují. Jedna z lokalit se nachází i nedaleko od nás, poblíž slovenského města Martina.
rr.jpg
Od nálezu záhadných stop v kameni na Slovensku uplynulo už několik desetiletí. Roku 1967 jakýsi T. Smiešok objevil nedaleko obce Koňská v okrese Martin prohlubně ve skále nápadně připomínající lidské stopy. Šlo o jedinou delší řadu otisků, z nichž přibližně tři údajně vypadaly velmi zachovale - dokonce tak, že byly zřetelné i anatomické podrobnosti.délka chodidla dosahovala jedenadvaceti centimetrů, šířka devíti centimetrů, široký palec a prostředníček údajně naznačují, že majitel nohy chodil často (nebo stále) bos.
Podle populárního spisovatele a milovníka záhad Ludvíka Součka pak ale přivolaní geologové došli k senzačnímu závěru: hornina je vápenec, který se zformoval před přibližně 55 miliony let, tedy někdy na přelomu druhohor a třetihor.
Naproti tomu, primitivní lidské druhy se od opičích předků oddělily před asi pěti miliony let a stáří našeho rodu Homo sapiens (jemuž stopy zřejmě patří) je sotva sto tisíc let. Znamená nález u obce Koňská, že naše představy o vývoji člověka i ostatních živočišných druhů jsou mylné, že Darwinova evoluční teorie neplatí a že lidé ve skutečnosti žili na naší planetě společně s dinosaury?Jinou otázkou je, zda stopy do kamene nebyly v dávnější minulosti vyryté s nějakým jiným cílem - například rituálním (viz zmíněná korunovace skotských králů), nebo pro označení významného směru. Takové případy jsou známé. Rovněž na Slovensku u Hermanovců v okrese Prešov stopa vytesaná do kamene mířila do místa, kde bylo vykopáno velké množství cenných předmětů z doby bronzové.
Už Ludvík Souček proto vyslovil podezření, že řetězec stop u Koňské ukazující na nedaleký vrch Kopa by mohl ukazovat k nějaké dosud neznámé jeskyni, v níž by mohly ležet prehistorické památky. Stále ale zůstává záhadou, proč tu jsou tak zřetelně zdůrazněné anatomické detaily nohy. Většina podobných značek totiž zobrazuje jen hrubé obrysy chodidla.
Je tedy zřejmé, že nález stop v kameni u Koňské by si zasluhoval podrobnějšího zkoumání - ať už geologického, paleontologického, antropologického nebo archeologického. Zatím ale téměř upadl v zapomnění a na své druhé objevení teprve čeká.
Jan A. Novák
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one