Kým neprijmeš minulosť, nemáš budúcnosť...

Vedci by sa rozhodne mali pustiť do ďalšieho skúmania, aby zo záhadné lebky vylákali jej tajomstvo. Bolo by škoda, keby tento nesmierne zaujímavý relikt zmizol niekde v zaprášenom depozitári a zdieľal tak osud mnohých podobných nálezov.
(úryvek z knihy Zakázaná archeologie, Klaus Dona a Reinhard Habeck)
KNIHA: Zakázaná archeológia prepisuje dejiny ľudstva
kniha od autorov Michael A. Cremo, Richard L. Thompson "Zakázaná archeológia" vyvolala silný ohlas... pokaľ viem, u nás nevyšla, bolo ju dostať v českom preklade...táto kniha protirečí doterajším archeologickým dogmám, podľa ktorých súčasný človek, homo sapiens sapiens, obýva Zem sotva stotisíc rokov. Na toto tvrdenie akademickí vedci hľadia s určitým podozrením. Právom? Pozrime sa na tvrdenia spomínaných autorov.
Stiahni si:
zakazana-archeologie.jpg
316498.jpg
images.jpg
Kde je pravda? Prikláňam sa k informáciám, ktoré nám sú o vývoji ľudstva oficiálne predkladané, alebo vám, rovnako ako mnohým ďalším, pripadajú tradičné výklady histórie neúplné a niekedy doslova scestné? Ak pochybujete o bežne vyučované darwinovské teóriu, iste sa nevyhnete dotieravým myšlienkam týkajúcich sa skutočného pôvodu človeka. Aká je teda naša história? Pochádzame z opice, alebo je za našou evolúciou niečo viac? Čo nám vedci nehovoria a prečo? Kniha od spoluautorov Klausa Dony a Reinharda Habeck zamotá hlavu kadejakému odborníkovi, a trúfam si povedať, že rovnaký účinok mala aj ich veľká výstava Unsolved Mysteries, kde bolo pri docela prvom predstavení uvedené hneď 487 nevysvetliteľných artefaktov. A o čo vlastne ide? Publikácia Zakázaná archeológia vznikla na základe prípravy už vyššie spomínané výstavy. Je doslova fantastickým rozprávaním o hľadaní záhadných exponátov, výklad dejiny tak, ako ich nepoznáme. Už v samom začiatku som sa nemohla zbaviť predstavy, že čítam o súčasnom a hlavne reálnom predstaviteľmi filmového hrdinu Indiana Jonesa. Hoci je námet zdanlivo neuveriteľný, nie je pochýb o pravdivosti každého slova. Nejde totiž iba o akýsi vymyslený príbeh zapáleného záhadolog. Autori neboli sami. Medzi ich spolupracovníkmi patril okrem iného uznávaný vedec a riaditeľ múzea v Linzi, Dr. Willibald Katzinger, ktorý svoju prácu na celom projekte zhrnul takto: "Moja úloha sa obmedzovala na funkciu strážcu, Cerbera, ktorý mal v prípade potreby brzdiť príliš bujnú fantáziu spoločníkov. "Zakázaná archeológia je súborom tých najpodivuhodnejších reliktov. Tie boli odborníkmi už mnohokrát vyhlásené za novovekej falzifikáty. Nie však preto, že by sa snáď ich pravosť nepreukázala. Paradoxne to bolo naopak. Archeológovia si však nevedeli rady s časovým zaradením či vôbec nejakým rozumným vysvetlením existencie týchto unikátov, bez toho aby museli kompletne prepísať učebnice dejepisu. Všetky zapožičané a následne vystavované predmety boli ale pre istotu starostlivo testované, aby sa ich autenticita potvrdila. Samozrejme písané slovo je stále len púhych pár písmen na papieri. Verím, že každý z nás by sa o skutočnosti radšej presvedčil na vlastné oči. Túto potrebu sa autori pokúsili uspokojiť veľkým množstvom farebných fotografií, ktoré sú už takmer nesporným dôkazom existencie oných tajomných nálezov. Tiež sa dozvedáme podrobné informácie o spôsobe objavenie a prípadné histórie či význame. Nemenej dôležité sú aj odborné názory, čo znamená, že nechýba ani tie zo strany konvenčných vedeckých pracovníkov.
Sme spisovatelia a nie vedci. Nechceme poučovať, ale upozorňovať na nezrovnalosti v histórii ľudstva. "Tak svoj prístup k tvorbe Zakázané archeológie (a výstavy Unsolved Mysteries) popísali jej autori.
Šokujúce dôkazy
Cremo a Thompson tvrdia, že na Zemi už pred miliónmi rokov existovala vysokovyvinutá civilizácia. Toto tvrdenie podopierajú viacerými dôkazmi. Ja som po nete zozbierala niektoré snáď pravdivé, polopravdivé a možno aj vymyslené dôkazy....ktoré som uložila do: Nálezy, ktoré by nemali existovať - názor si musí utvoriť každý sám.K týmto dôkazom treba predovšetkým zarátať:

* Odtlačok topánky pochádzajúci spred sto miliónov rokov . Výrazne vidieť podvojný steh, ktorým bola obšitá podošva topánky.

* Kostru človeka vysokého štyri metre. Čeľusť tohto človeka mala po dva rady zubov.

* Kovové gule datované na 2,8 miliardy rokov . Na povrchu gúľ vidieť výrazné priehlbiny prebiehajúce guľami ideálne rovno ako rovnobežky, ktoré nijakým spôsobom nemohli vzniknúť prirodzeným spôsobom. Vedci ich získali z minerálnych ložísk v Afrike.

Ďalším dôkazom, ktorý predkladajú spomínaní autori, sú niekoľko sto kilometrov dlhé chodby, také tesné a úzke, akoby boli vyhĺbené trpaslíkmi. Po týchto chodbách môžu chodiť iba trojročné deti. Pretože je ťažké pomyslieť na to, žeby nejaká kultúra odvrhla malé deti, je jediným vysvetlením to, že ich používala nejaká civilizácia trpasličích ľudí. To nie je nemožné, ako nás presvedčili objavy českého cestovateľa Arnošta Vašíčka, o ktorých sme už neraz písali. Navyše v spomínaných chodbách sa našlo veľa malých predmetov každodennej potreby, napríklad miniatúrne hroty striel a mnohé ďalšie.

Podobných artefaktov, ktoré vo svetle oficiálnej vedy možno nazvať anachronizmami, čiže predmetmi nehodiacimi sa do čias, v ktorých existovali, opísali autori viac. Pretože však akademická veda nepripúšťa iné argumenty ako tie, ktoré sama používa, autorov Zakázanej archeológie mnohí vedci verejne vysmiali. Vyčítajú im diletantstvo a základné nedostatky vo vzdelaní.
Veda kontra mytológia
Je pravda, že v niektorých prípadoch sa autori knihy dávajú trocha unášať fantáziou. V istom rozhovore povedali, že súčasná archeológia odhaduje vek Zeme približne na 4,5 miliardy rokov. Podľa staroindických kníh má naša planéta dve miliardy rokov (autori knihy sú členmi Bhaktivedanta Institute, ktorý je vedeckou odnožou Medzinárodného združenia vedomia Krišnu; pokúšajú sa dokázať pravdivosť tvrdení zapísaných vo védskej literatúre. Nevedno, či sa im to stopercentne podarí, ale senzačné fakty, ktoré odhalili, protirečia názorom oficiálnej archeológie).

Je ťažké zistiť, kto má pravdu: archeológia alebo sanskritské zdroje. Dôležité je, čo z týchto rozporov vyplýva. Napríklad, ako je možné, že vek Zeme má iba dve miliardy rokov, ale vek spomínaných gúľ je oveľa vyšší? Práve toto považujú mnohí vedci za nezmysel a vyčítajú to Cremovi a Thompsonovi. Otázkou však je, prečo by tieto gule nemohli byť staršie, ako je naša planéta. Ak existujú ľudské kostry spred mnohých miliónov rokov, znamená to, že na Zemi skutočne kedysi existovala vysokovyvinutá civilizácia, ale nikde nie je povedané, že musela vzniknúť na Zemi!

Mýty a legendy väčšiny kultúr sú plné správ o bytostiach prichádzajúcich z neba. Možno sa o nich dočítať aj v Biblii. Gule mohli byť prinesené na Zem cudzou civilizáciou. Kedy a prečo, to je už iná otázka.
Prečo po nich nič nezostalo?
Viacerí vedci argumentujú tým, že po spomínanej vysokorozvinutej civilizácii vlastne nič nezostalo. Pýtajú sa: ,,Keď pretrvali stopy nožičiek trilobitov v piesku z éry kambria, prečo nezostali po tejto civilizácii metalurgické pece, cesty, múry domov a iné artefakty? Protiargument znie: odkiaľ môžeme vedieť, že nepretrvali?

Najzaujímavejšie múry a ulice sa nachádzajú v oblasti Bimini -- Andros --- Miami, čiže tam, kde sa podľa legendy potopila Atlantída. Profesionálny potápač doktor Ray Brown, blízky priateľ a spolupracovník Jacquesa Cousteaua, v roku 1970 natrafil v spomínanej oblasti na pyramídu, ktorá bola vyššia ako pyramída Cheopsova (písali sme o tom pred niekoľkými rokmi); na jej vrchole bol obrovský rubín a vnútri kamenný stôl a kreslá.

Sama Cheopsova pyramída je dôkazom existencie akejsi prastarej kultúry, pretože časť egyptológov je presvedčená, že Cheops túto pyramídu nedal postaviť. Existuje viacero hypotéz, kedy táto pyramída vznikla, o tých sme už v súvislosti s ňou takisto neraz písali. Takýchto a podobných argumentov je veľa. Ak je však zo sto dôkazov jeden nesprávny či falošný, neznamená to, že aj ostatných 99 treba odmietnuť. Nezabúdajme, že akademickým vedcom sa veľakrát stalo, že museli písať učebnice znova. Vždy to však robili pod tlakom nepopierateľných faktov.

Novým poznatkom sa podrobili astronómovia, posunúc Zem z centra vesmíru na okraj málo významnej galaxie, podrobili sa aj fyzici, keď prijali nové teórie (veľkého tresku, relativity a iné), ktoré obrátili hore nohami dovtedajšie vnímanie skutočnosti. Podrobia sa aj archeológovia. Je to len otázka času.
Zakázaná archeológia odhaľuje príbeh človeka:
Pochádzame z Adamovho rebra
Viackrát sme už písali o objavoch, ktoré sú zabudnuté v múzeách alebo dokonca z nich miznú za zvláštnych okolností. Oficiálna veda o nich mlčí, nálezy spred miliónov rokov, ktoré svedčia o existencii vyspelej civilizácie na našej planéte, odmieta a ich objaviteľov (mimochodom, neraz takisto vedcov) považuje za fantastov. Ale pokrok je neúprosný a pravda raz musí vyjsť najavo, aj keď sa mnohým z nás nemusí páčiť.
Kniha Zakázaná archeológia prináša nepríjemné odhalenia, ktoré korešpondujú s legendami a mýtmi mnohých prírodných národov. Skutočnosť je čoraz zreteľnejšia: nie sme prvou a zrejme ani poslednou civilizáciou na tejto planéte. A je celkom možné, že nás ktosi naprogramoval, ,,stvoril" či vyklonoval?!
Nebudem dnes pripomínať známe objavy spred 65 či 280 miliónov rokov, o ktorých sme už neraz v našom časopise písali. Z mnohých spomeniem len
prípad objavu v Kalifornských horách Tuolumne, kde geológ J.D. Whitney objavil ľudské kostry uväznené v skalách starých od 10 do 55 miliónov
rokov. O náleze informoval univerzitu v Berekeley. Keď televízia NBC chcela urobiť o ňom špeciálny program, reportérom oznámili, že nájdenie
kostier v archíve je veľmi prácne. NBC ako veľmi bohatá stanica navrhla, že zaplatí akúkoľvek sumu. Riaditeľ archívu vtedy povedal, že ,,tie
objekty nemožno filmovať". Okrem iného aj preto, že tzv. vedecká verzia oficiálnej vedy o vzniku človeka na Zemi znie približne takto (povedané
veľmi stručne): Pred štyrmi miliónmi rokov vyššie primáty, opice podobné ľuďom, sa následkom rôznych okolností postavili do vzpriamenej polohy. O
milión rokov neskôr začali kráčať po zemi. O ďalších milión rokov sa naši predkovia naučili poľovať a o 500 tisíc rokov neskôr si vymysleli rôzne
nástroje, aby sa pred 30 tisíc rokmi stali homo sapiens -- súčasným rozumným človekom. Táto jednoduchá a pre rozmýšľajúceho človeka dneška absolútne neprijateľná vedecká teória sa napriek pochybnostiam udržala až do 70. rokov dvadsiateho storočia. Nové výskumné techniky a spôsoby datovania zvyškov kostí, ako aj schopnosť skúmania ich stavby si vyžiadali korekciu tejto hypotézy. Mnohí poctiví vedci zistili, že naša evolúcia nebola jednoduchou premenou jedného druhu v čoraz dokonalejšie verzie, ale že na Zemi žilo najmenej dvadsať rôznych druhov pračloveka. Po miliónoch rokov jeden z nich zvíťazil, iné vyhynuli. Stalo sa to preto, lebo ,,víťaz" mal objemnejšiu lebku a väčší mozog ako iné druhy.
Bolo to však skutočne tak? Ukazuje sa, že zrejme nie.
Neandertálci vyhynuli asi pred 30 000 rokmi, hoci priemerný objem ich lebky bol 1700 cm3, kým u súčasného človeka predstavuje sotva 1450 cm3.
Prežili sme teda my s menším objemom mozgu!Ako je to vlastne so závislosťou medzi veľkosťou mozgu a inteligenciou?
Lebo ak nejaká existuje, ako sa robil prirodzený výber? Prečo spomedzi mnohých druhov praľudí by mali tí s väčším mozgom rozhodovať v rozmnožovacích schopnostiach nad ostatnými, menej bystrými? Predsa plodenie detí si nevyžaduje osobitné schopnosti mozgu. Je možné, že jednému z druhov ktosi pomohol.
Z doterajších výskumov o vzniku a evolúcii človeka vyplýva, že približne pred 2,5 milióna rokov došlo k rýchlemu skoku v rozvoji druhu.
Skoku, aký nepozná evolúcia žiadnej inej formy života na Zemi. Stalo sa tak vo východnej Afrike. Akoby ktosi vybral ideálne klimatické podmienky,
aby vdýchol pračloveku dušu. Pred niekoľkými rokmi, keď výskumníci robili presné genetické výskumy, zistili (o čom sa však nehovorí), že určité vlastnosti chromozómovej štruktúry človeka a opíc sugerujú, že ,,človek vznikol odrazu". Na počiatku bola jedna jediná osobnosť s ľudskými chromozómovými vlastnosťami a tieto vlastnosti zdedilo jeho potomstvo. To však nie je všetko. Na základe doterajších poznatkov z oblasti genetiky vedci zistili, že tento praotec mohol odovzdať potomstvu svoje ľudské chromozómy pod podmienkou, že matka jeho detí bola jeho dcérou! To teda vyznieva naozaj tak, akoby Eva vznikla z Adamovho rebra. Tento zákrok dnes možno urobiť bez väčších zázrakov. Ide totiž o klonovanie, ku ktorému ľudstvo dospelo. Otázkou však je, ktorá opica podobná človeku poznala metódu klonovania pred 2,5 milióna rokov? Hádam tá, ktorej kostra spočíva v archívoch v Berkeley, alebo tá, ktorá zhotovila kovové rúry nájdené v kameňolomoch Saint-Jean de Livet vo Francúzsku, staré 65 miliónov rokov?
Všetko začína postupne do seba zapadať a legendy mnohých národov, napríklad Mayov o piatej a šiestej civilizácii na Zemi, nadobúdajú iný
zmysel, aký sme im pôvodne pripisovali. Všetko poukazuje na to, že sme naozaj neboli jedinou civilizáciou, ktorá našla na tejto planéte svoj
domov.

/Spracované podľa W, Varšava a ZA, vik/
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one